بازی گردش پول

بازی گردش پول دسته بازی سرگرمی زیردسته فکری دارای گواهینامه ثبت از شورای نظارت بر اسباب بازی شماره ثبت : ۳/۰۴۳۳۳۰/۸۵ رابرت کیوساکی می گوید :« علت عمده ای که باعث می شود ...

بازی گردش پول

بازی گردش پول دسته بازی سرگرمی زیردسته فکری بسته آموزشی گردش پول برگرفته از کتاب پدر پولدار – پدر فقیر اثر معروف رابرت کیوساکی پر فروش ترین کتاب نیویورک تایمز و وا ...